align=bottom
بزرگترین مجموعه سالن سینما با 11 سالن در اطلس مال مشهد 13 بهمن ماه افتتاح می‌شود. به گزارش فارس، آماده سازی 11 سالن سینمای اطلس مال مشهد در حال انجام است و با برنامه ریزی‌های انجام شده در 13 بهمن ماه این سالن‌ها آماده بهره‌برداری می‌شوند. 11 سالن اطلس مال به عنوان بزرگترین سالن مشهد و شهرستان‌ها کشور مجهزبه مدرن‌ترین تجهیزات صوتی و تصویری است. اطلس مال در جنوب غربی این شهر واقع شده است....

این مجموعه سینما دارای سه سالن مبله Vip و یک سالن باظرفیت 200 صندلی ، مخصوص نمایش آماده شده است . 11 سالن سینما در یک طبقه مانند مگامال تهران تعبیه شده است.

پارکینگ این مجموعه در طبقه فوقانی سینما در نظر گرفته شده است.